Organizator:

Postanowienia szczegółowe

07.11.2019 15:32:21

Podziel się

1. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa

01.12.2020r.

Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w miarę dostępności powierzchni wystawienniczej.

2. Termin i godziny otwarcia targów

2.1.  Termin targów:  08-11.04.2021r.

2.2. Godziny otwarcia targów:

W dniach 08-10.04.2021r.

 • dla wystawców:   9:00 – 19.00
 • dla zwiedzających: 10:00 – 18:00

W dniach  11.04.2021r.

 • dla wystawców:   9:00 – 24:00
 • dla zwiedzających: 10:00 – 18:00

3. Okresy montażu i demontażu stoiska

3.1.  Montaż:

Godziny otwarcia pawilonów i terenów targowych: 

06-07.04.2021r.  7:00do21:00.

 

3.2.  Demontaż:   

Godziny otwarcia pawilonów i terenów targowych:

11.04.2021 r.  18.00 – 24.00

12.04.2021 r.   7.00 – 21.00

4. Sprzątanie stoiska

Za uporządkowanie stoiska po montażu oraz demontażu jest odpowiedzialny wykonawca stoiska, z uwzględnieniem zasad usuwania odpadów (patrz punkty 7.7., 7.8. i 12.2. Przepisów Technicznych).

Sprzątanie stoiska w okresie trwania targów jest realizowane przez MTP codziennie, z wyjątkiem ostatniego dnia targów, po zamknięciu targów dla zwiedzających i opuszczeniu stoiska przez uczestnika targów (wystawcę), w godzinach 18.00 – 19.00.

Sprzątanie stoiska obejmuje jego dostępną przestrzeń (bez zamkniętego zaplecza) i polega na: opróżnieniu koszy na śmieci, umyciu twardych powierzchni podłóg, wyczyszczeniu wykładzin dywanowych (odkurzaczem) oraz powierzchni mebli stanowiących wyposażenie stoiska, ale nie obejmuje czyszczenia eksponatów ani mycia naczyń uczestnika targów.

Usługa sprzątania, wkalkulowana w cenę powierzchni, nie wymaga żadnego zamówienia ze strony uczestnika targów.

Uczestnik targów jest zobowiązany we własnym zakresie do  zabezpieczenia swojego mienia na stoisku (zgodnie z pkt.6.2. i 6.3. Regulaminu dla uczestników targów).

Ponadto zaleca się, aby uczestnik targów dokonał ubezpieczenia swojego mienia (zgodnie z punktem 7.4. Regulaminu dla uczestników targów).

 

5. Karty wstępu, zaproszenia do zwiedzania

5.1. Do wstępu na tereny targowe w okresie trwania targów, montażu i demontażu upoważniają uczestników targów karty wystawcy.

5.2. Karty wystawcy są przydzielane przez MTP w ilości zależnej od wielkości powierzchni zamówionej przez wystawcę, według następujących zasad:

 • 2 karty -   stoisko do 10m2
 • 4 karty -   stoisko do 20m2
 • 6 kart -   stoisko do 50m2
 • 8 kart -    stoisko do 75m
 • 10 kart -   stoisko do 100m2
 • 12 kart -   stoisko do 200m2
 • po jednej karcie na każde 50m2 powyżej 200m2.

5.3. Dodatkowe karty wystawcy, ponad limit określony powyżej, sprzedawane są na portalu www.strefawystawcy.pl lub od dnia rozpoczęcia montażu w Recepcji Wystawcy   na terenie MTP po uiszczeniu należności gotówką lub kartą  płatniczą.   

5.4. Karty wstępu dla ekip budujących stoiska wystawiane są przez MTP na okres montażu i demontażu na podstawie pisemnego zamówienia uczestnika targów lub przedsiębiorcy budującego stoiska. Odbioru zamówionych kart dokonuje się w Recepcji Wystawców.

5.5. W związku z regulowaniem opłaty za zgłoszenie wystawcy STANDARD i PREMIUM oraz opłaty za zgłoszenie współwystawcy STANDARD i PREMIUM uczestnicy targów (wystawcy, współwystawcy) otrzymują  10 sztuk zaproszeń (przy wyborze opłaty STANDARD) i 20 sztuk zaproszeń (przy wyborze opłaty PREMIUM) dla gości targowych.

 

5.6. Uczestnicy targów mogą dodatkowo zakupić w MTP dowolną ilość zaproszeń dla swoich gości. Dodatkowe zaproszenia są sprzedawane na portalu www.strefawystawcy.pl

 

6. Stała Karta Parkingowa

6.1.Wykonawcy stoisk i dostawcy / odbiorcy eksponatów są uprawnieni do wjazdu na tereny targowe w okresie montażu i demontażu, na podstawie bezpłatnej kart wjazdu na montaż / demontaż lub zlecenia dostawy / odbioru.

Karty wjazdu na montaż / demontaż są wydawane na podstawie pisemnego zamówienia w Recepcji Wystawców.

 

6.2. W ostatnim dniu targów, po ich zamknięciu dla publiczności, tj. dnia 11.04.2021r. po godz. 18:00, w celu demontażu stoisk będą wpuszczane na tereny targowe, poza samochodami osobowymi, także pojazdy dostawcze oraz samochody ciężarowe o ładowności do 8 t
 i długości do 8m, bez przyczep.

Wjazd pojazdów wielkogabarytowych i specjalistycznych jest możliwy następnego dnia po zakończeniu targów, tj. dnia 12.04.2021r. od godz. 7.00.

6.3. Stała Karta Parkingowa – wydawana zgodnie z postanowieniami szczegółowymi pkt. 5.2. Uprawniająca do parkowania samochodu osobowego w czasie trwania targów (tj. 08-11.04.2021) na terenie MTP.

Stałe Karty Parkowania są sprzedawane na portalu www.strefawystawcy.pl lub od dnia rozpoczęcia montażu w Recepcji Wystawcy na terenie MTP po uiszczeniu należności gotówką lub karta płatniczą.

 

7. Konkursy: Złoty Medal MTP, Acanthus Aureus

7.1. Złoty Medal MTP - dla najlepszego wyrobu. Zgłoszenia do konkursu należy składać w  World Trade Center Poznań sp. z o.o. (WTC), ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań.

Szczegółowe informacje: +48 668 805 018; mail: agnieszka.polacka@wtcpoznan.pl

7.2. Acanthus Aureus – nagroda dla ekspozycji targowych, których rozwiązania architektoniczne i graficzne najlepiej odzwierciedlają strategię marketingową firmy. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać na portalu www.strefawystawcy.pl lub przesyłać do Zespołu Komunikacji Korporacyjnej MTP nie później niż 1 tydzień przed rozpoczęciem targów. Szczegółowe informacje: Anna Smolińska, tel. 61 869 2109, e-mail: ">anna.smolinska.

8. Podatek od towarów i usług (VAT)

8.1. MTP wystawiają faktury z podatkiem od towarów i usług (VAT) z tytułu:

 1. a) usług wstępu i wjazdu oraz związanych z nimi usług pomocniczych ( bilety i karty wstępu, zaproszenia, karty wjazdu, karty parkowania itp.) – kontrahentom targowym, bez względu na ich siedzibę lub miejsce prowadzenia przez nich działalności;
 2. b) innych usług targowych - zamawiającym te usługi kontrahentom mającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce.

8.2. MTP wystawiają faktury bez podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu usług targowych innych niż wymienione w punkcie 7.1.a):

 1. a) kontrahentom mającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w państwie Unii Europejskiej (UE),
 2. b) kontrahentom posiadających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w państwie poza terenem UE, pod warunkiem, że odbiorcą usługi nie jest wystawca/ współwystawca mający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce.

8.3. Warunkiem wystawienia faktury bez podatku od towarów i usług (VAT) kontrahentom zagranicznym z siedzibą lub stałym miejscem prowadzenia działalności w państwie UE jest  podanie EU VAT ID w formularzach zamówień usług targowych.

9. Rozstrzyganie podczas targów sporów dotyczących własności intelektualnej

9.1. Podczas targów jest możliwe poddanie sporów dotyczących własności intelektualnej eksponowanych towarów /usług pod rozstrzygnięcie eksperta z prowadzonej przez MTP listy Ekspertów IP Friendly, według Regulaminu Przyspieszonej Procedury Spornej (PPS) dla uczestników targów organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.”