24. OTWS

Już po raz dwudziesty czwarty odbędzie się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej, którego uczestnikami są uczniowie szkół o profilu samochodowym. Finaliści konkursu spotkają się  podczas Targów Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zarejestrować się na stronie www.otws.pl.

Jak co roku, turniej będzie przebiegał w trzech etapach. Etap pierwszy to wewnątrzszkolna rywalizacja, w której każda placówka wyłoni po maksymalnie trzech uczniów (trzech uczniów technikum i trzech szkoły zasadniczej), którzy reprezentować ją będą w etapie drugim. Etapy II i III odbędą się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, przy czym do trzeciego (zadania praktyczne) zakwalifikowują się uczniowie z największą liczbą punktów uzyskanych w teście pisemnym (etap II).

Kandydat na zwycięzcę powinien umieć posługiwać się nowoczesnymi urządzeniami diagnostyczno-kontrolnymi stosowanymi w motoryzacji, jak również znać budowę i zasadę działania poszczególnych podzespołów pojazdu. Niezbędna jest także umiejętność korzystania z narzędzi pomiarowych. Dotychczasowi uczestnicy radzą również, aby starać się nadążać za zmianami w technice motoryzacyjnej.

Organizatorami OTWS są: ZSS w Gdańsku, Politechnika Poznańska i Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej. Nowoczesny Warsztat, warsztat.pl i Świat Opon sprawują patronat medialny nad tym wydarzeniem.

[ Wstecz ]
Współpraca Medialna