Recepcja wystawców

Recepcja Wystawców zaprasza do swojego nowego biura, znajdującego się obecnie przy ul. Śniadeckich, z lewej strony obok bramy wjazdowej na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, w pawilonie 7A, wejście bezpośrednio z ulicy.

Karty wstępu i wjazdu, zaproszenia

Wystawca oraz firmy współpracujące mają możliwość:

 • pozyskania kart na montaż i demontaż (wymagane jest podanie imienia, nazwiska i nr PESEL osoby montującej)
 • uzyskania szczegółowej informacji organizacyjno-porządkowej dotyczącej danej imprezy targowej
 • rezerwacji i zakupu abonamentowych kart wstępu wystawcy, stałej karty wjazdu oraz rezerwacji i zakupu karty parkingowej na ul. Matejki
 • odbiór bezpłatnych kart wstępu oraz wjazdu na imprezę na podstawie umowy licencyjnej lub umowy o współpracy
 • zakupu płatnych zaproszeń na wieczór branżowy
 • uzyskania paragonów fiskalnych i faktur za wykonane usługi
 • dokonania płatności kartą płatniczą za wykonane usługi

Dodatkowe usługi podczas targów

NET POINT usługi teleinformatyczne

 • możliwość korzystania na miejscu z Internetu
 • druk czarno-biały i kolorowy
 • odbitki ksero
 • faks

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji (WKTiR)

Udziela konsultacji małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie możliwości uzyskania dowodu pierwszeństwa z wystawy na MTP oraz procedur uzyskania patentu na wynalazek, wzór lub znak towarowy w Urzędzie patentowym RP.

Kontakt

e-mail: recepcjawebm.gif

Telefony:

Jolanta Donarska tel. +48(0) 61 869 2658
Renata Skórzewska tel. + 48(0) 61 869 2319
Przemysław Karczewski tel. +48(0) 61 869 2523

[ Wstecz ]